Warenkorb

 • Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Rufen Sie uns
+49 157 753-13844

Der Benutzer gab seine Einwilligung durch das Ankreuzen des Kästchens vor dem Absenden des Formulars ab, wobei er eindeutig über die Möglichkeit informiert wurde, seine Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten auszudrücken, und auch auf das Dokument verwiesen wurde und dazu aufgefordert wurde.

Inhaber von H & T eshop s.r. IČ: 05309140 erklärt, dass die Website basierend auf der Zustimmung des Benutzers die folgenden personenbezogenen Daten verarbeitet:

 • Name und Vorname
 • Telefonnummer
 • E-Mail-Adresse
 • IP-Adresse

Für diese Zwecke:

 • Sammeln von Kundendaten, Adressierung für Marketing- oder Geschäftszwecke.

Für den Zeitraum:

 • Für den Zeitraum, der für ihre Verarbeitung unbedingt erforderlich ist.

Die folgenden Entitäten und Personen haben Zugriff auf die oben genannten Daten:

 • Geschäftsführer: H & T eshop s.r. Firmen ID: 05309140
 • Autor: Michal Macák – emline.cz, Firmen ID: 75269872 (Webmaster)

Der Zugriff auf die Daten wird dem Benutzer auf Anfrage an den E-Mail-Besitzer der Website zur Verfügung gestellt:

Eine Liste der Daten, die darauf gespeichert sind, wird an die E-Mail gesendet, die der Besitzer aufzeichnet. In derselben E-Mail können Sie das Löschen, Vergessen oder Bearbeiten von Daten und den Umfang der Zustimmung anfordern.

Personenbezogene Daten von dieser Website werden in ihrer Datenbank gespeichert, die nur über sicheres HTTPS mit einem sicheren Zertifikat zugänglich ist.

Persönliche Benutzer-Cookies werden nicht auf dieser Website gespeichert.

Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

Majitel webu H&T eshop s.r.o. IČ: 05309140 prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

Za těmito účely:

 • Shromažďování údajů o klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení.

Na dobu:

 • Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:

 • Správce: H&T eshop s.r.o. IČ: 05309140
 • Zpracovatel: Michal Macák – emline.cz, IČ: 75269872 (správce webu)

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

Výpis dat, které jsou o něm evidovány mu bude zaslán na email, který majitel eviduje. Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.